Konservering & kulturvård

Bemålade och förgyllda objekt, inredning

Tapeter

Skadeinvetering, åtgärdsprogram

Måleri på puts

Kulturvård 

Målningar på duk och pannå

Målningar på duk och pannå


Konservering/restaurering av både äldre och modern konst samt ramar.

Åtgärder kan innebära rengöring från smuts och reducering av mörknad fernissa.

Fästning av färgspjälkningar, lagning av revor och hål, utjämning av bulor i dukar.

Retuschering av bortfall av färg och förgyllning.Måleri på puts


Konservering/restaurering av måleri på puts.

Åtgärder kan vara rengöring, mögelsanering och avsaltning. Puts och färg kan behöva konsolideras.

Spjälkande färglager fästas, bom stabiliseras, sprickor lagas och retuscheras.

Bemålade och förgyllda objekt

Fast och lös inredning

Konservering/restaurering av bemålade och förgyllda objekt på trä eller gips. Fast och lös inredning.

Åtgärder skiftar beroende på objektets skador. Det kan innebära rengöring och mögelsanering, fästning av flagande färg och förgyllning.

Lagning av lösa delar eller materialbortfall. Stabilisering av material. Retuschering av störande ytskiktsbortfall.

Ibland finns behov av ny upphängning, stöldsäkring eller en omplacering av objektet.

Fasta och lösa inventarier i kyrkor, slott och historiska miljöer får ofta skador som följd av växlande

inomhusklimat på grund av den relativa fuktigheten.

Papperstapeter


Konservering/restaurering av tapeter.

Åtgärder kan vara lagningar av revor och hål, utjämning av bulor.

Ny pappspänning, reducering av fuktfläckar. Retuschering eller rekonstruktion av mönster.

Skadeinventeringar, åtgärdsprogram

och förundersökningar


På uppdrag av kyrkoförsamlingar utför jag skadebesiktningar och sammanställer

åtgärdsprogram med kostnadsberäkning för konserveringstillstånd och bidragsansökningar.

Dessa kan dessutom  fungera som anbudsunderlag.

Jag utför även förundersökningar på måleri på pust. Måleriet fotodokumenteras och skador karteras.

Förundersökningsrapporten kan användas som underlag för en kommande konservering/restaurering.

Kulturvård


Måleriarbeten utföres i nära sammarbete med erfarna och kunniga hantverkare.

Vi erbjuder även fönsterrenoveringar och pappspänning.

Vi använder traditionella målningstekniker och material.

Copyright © All Rights Reserved